Praktijk
Comfort Communicatie in relaties;
– Praktijk voor Gestalttherapie
– en Trainingsbureau voor het ontwikkelen van relationele communicatievaardigheden en bewustwording.

Contact & Locatie
A: Vlamoven 34, 6826 TN Arnhem
T: 085 – 4013690
E: info@comfortcommunicatie.nl
W: www.comfortcommunicatie.nl

Aanbod

  • Gestalttherapie, individuele sessies
  • Training (Gordon® communicatietrainingen; L.E.T. en S.E.T.)
  • Individuele coaching en teamcoaching
  • Counseling

Over mijzelf
Geboeid door levensvragen en gemotiveerd om antwoorden te vinden, ben ik studies gaan volgen die te maken hadden met intra persoonlijke en interpersoonlijke aspecten van ons mens zijn. De kennis die ik opdeed had grote impact op mijn persoonlijk leven. In de Gestaltpsychologie/-therapie vond ik ‘grond onder mijn voeten’ en een bron om vanuit te werken. Bewustwordingsprocessen verruimden mijn kijk op ‘de zin van het bestaan’ en deze kennis wilde ik graag delen.

Een andere manier
Mijn specialisaties richtten zich vanaf het begin op het belang van de kwaliteit van
van basiscommunicatievaardigheden, die noodzakelijk zijn in het contact voor elke menselijke relatie (partners, ouders, kinderen, vrienden, familie, maar ook voor werkgevers, werknemers, collega’s onderling, enzovoort) om prettige relaties te ontwikkelen. Ik merkte in mijn werk dat het aanreiken van communicatieve handvatten leidde tot meer duidelijkheid, verbondenheid, begrip en acceptatie in relaties. Deze kennis van relationele vaardigheden geeft inzicht in ‘een andere manier’ van omgaan met elkaar en relaties als een leerschool te herkennen voor persoonlijke groei, bewustwording en effectieve samenwerking.

Mijn werk
Sinds 1999 ben ik werkzaam als Gestalttherapeut en tevens als trainer en coach met het psychologisch werkmodel van Dr. Thomas Gordon. Tezamen met het gedachtengoed van Marshall Rosenberg in Geweldloze Communicatie heb ik een vorm gevonden om mensen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en bij het onderhouden van prettige (werk)relaties.

Sinds 1997 werk ik als zelfstandig ondernemer vanuit mijn bedrijf Comfort Communicatie in Relaties en verzorg ik naast therapie ook training, coaching, counseling en advies voor mensen in verschillende doelgroepen.

In al die jaren heb ik gemerkt dat goede communicatievaardigheden niet vanzelfsprekend zijn in onze samenleving, maar wel zeer noodzakelijk voor het persoonlijk welzijn van mensen en het opbouwen van goede relaties. Deze kennis krijgen we nergens in onze basisopleidingen, maar mijn mening is dat het verplicht zou moeten zijn voor een ieder om ‘relatiebekwaam’ te worden. Verdere informatie is te vinden op www.comfortcommunicatie.nl.

Registraties
NVAGT (Nederlands Vlaams Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie)
EAGT (European Association for Gestalt Therapy)
VNGN (Vlaams Nederlands Gestalt Netwerk)
GTI (Gordon Training International – USA, voor L.E.T.)
St. NET (voor diverse licenties)
NMI (Nederlands Mediation Instituut)

Tarieven

  • Gestalttherapie: €90,00 per uur;
    De kosten worden per uur berekend. Voor aanvang van de therapie vindt een intakegesprek plaats. Dan kan een inschatting worden gemaakt van het aantal sessies, alsook de kosten worden besproken.
  • Voor Trainingen, Coaching en Counseling zijn op aanvraag en inhoudelijk te vinden op website www.comfortcommunicatie.nl

Zorgverzekeraars
De meeste zorgverzekeraars vergoeden kosten voor Gestalttherapie gedeeltelijk of tot een bepaald maximum (in aanvullend pakket) onder de noemer: Complementaire zorg. Hiervoor hoeft u geen aanspraak te maken op uw verplichte eigen risico.
Kosten voor trainingen worden niet vergoed, maar wanneer u vanuit een organisatie een training volgt, zullen zij vaak in overleg de kosten voor zich nemen, de trainingen zijn gecertificeerd.

Afspraak maken
Om te kijken welk traject bij u past, maken we eerst een afspraak voor een intakegesprek.
Ik werk 5 dagen per week vanuit mijn praktijk. Ik werk niet in de avonden.
Voor een afspraak belt u: 085 – 4013690.
Voor meer informatie bekijk: www.comfortcommunicatie.nl

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren