Praktijk voor Coaching en Gestalttherapie

“Als gestalttherapeut (en coach) laat ik de cliënt bij zichzelf zonder hem in de steek te laten”.
Georges Wollants.

Mailadres: praktijk@karingroet.com
Praktijkadres: Het Nieuwe Land 8, 6828 DZ Arnhem

Contact voor het maken van een afspraak of een kort gesprek:
Telefoon: 06-44546821 (hoort u een antwoordapparaat, spreek dan uw naam en telefoonnummer in dan bel ik snel terug)
Mail: praktijk@karingroet.nl

Persoonlijk
Mijn naam is Karin Groet. Ik ben in 1962 geboren in de Haarlemmermeerpolder en woon al sinds meer dan 20 jaar in de mooie omgeving van de Veluwezoom.
Ik ben getrouwd en heb twee volwassen zoons.

Praktijk
In 1999 ben ik gestart met de praktijk voor gestalttherapie. In 2018 maak ik een doorstart na een aantal rustiger jaren.
Coaching is een waardevolle uitbreiding van de praktijk. Niet iedereen die “iets op een rijtje wil zetten” of die “beter wil kunnen functioneren” heeft behoefte aan therapie. Tijdens de coaching kan met dezelfde diepgang meer helderheid in het dagelijkse (werkende)leven gebracht worden.

Aanbod

 • Coaching voor mensen die nieuwsgierig zijn naar “hoe het ook kan”.
  Voor Situaties in werk, relaties, studie die misschien een zetje kunnen gebruiken of waar je met andere ogen naar wilt kunnen kijken.
 • Coaching of Therapie voor mensen in het onderwijs.
  • Coaching als ontdekkingsreis.
   Hoe ben je een goede leraar voor je leerlingen en zorg je tegelijkertijd goed voor jezelf?
  • Therapie om thuis te komen bij jezelf.
   Ben je vergeten goed voor jezelf te zorgen terwijl je een goede leraar wilde zijn? En hoe doe je dat dan? Waar zit je eigen kracht en waar je rust?
 • Coaching en Therapie voor Jongeren.
  Coaching is passend wanneer  je nieuwsgierig bent naar jezelf en jezelf beter wilt leren kennen.
  Misschien wil je een aantal zaken op een rijtje zetten. Misschien wil je beter weten waar jij je goed bij voelt voordat je een grote beslissing neemt.
  Therapie kan een goede start zijn, bijvoorbeeld als je je vooral vervelend voelt of onzeker bent.
  Misschien wil je daar meer aandacht voor hebben. Misschien wil je een speciale vraag uitpluizen.

  • Hoe werkt dat?
   In een eerste gesprek, dat je wel moet betalen, zoeken we uit wat je vraag precies is. Daarna besluit je of je door wilt gaan en of je therapie of coaching wilt.
   Wil je eerst even overleggen? Maak dan per mail een afspraak voor een kort gesprek.
  • Ouders.
   Natuurlijk zijn je ouders belangrijk. Ze komen misschien ook kennis maken. In principe krijgen ze van mij niet te horen wat we bespreken. Ik kan je wel helpen om zelf iets met hen te bespreken.
 • Gestalttherapie Wanneer er zoveel belemmeringen in je leven zijn om je prettig te voelen dat je er graag samen met iemand anders naar wilt kijken.
  Het kan gaan om gezondheidsproblemen maar ook om moeilijkheden met je partner, kinderen of ouders, met collega’s of werkgever of … met jezelf.
  Het is een prachtige manier om heling te vinden van onaffe zaken die een belemmerende rol spelen in je leven.Gestalttherapie is een respectvolle therapie waarbij je gelegenheid krijgt om stil te staan bij wat ervaren kan worden. Op een heel natuurlijke manier ontplooit het leven zich dan weer verder.
  Je kunt je met of zonder verwijzing aanmelden.

 

Afspraak maken.
Telefonisch of via mail kun je een afspraak maken. (Zie bovenaan bij “contact”).
Afspraken duren 50 of 75 minuten. Kosten zijn respectievelijk 70 of 105 euro voor therapie en 85 of 125 euro voor coaching (inclusief BTW)
Een kort overleg (max.10 minuten) of een korte kennismaking per telefoon is gratis. Daarvoor kan ook, per mail, een afspraak gemaakt worden.
Ziektekostenverzekeringen kunnen een deel van de therapiekosten vergoeden vanuit een aanvullende verzekering. Vraag dat na bij de verzekering.

 

Vanaf 1986 werk ik in het voortgezet onderwijs, de eerste 10 jaar als lerares biologie en gezondheidskunde. Daarna als ambulant begeleider van leerlingen met problemen in de communicatie en hun docenten.

Mijn Gestaltopleiding volgde ik aan de NSG in Amsterdam. In 1995 rondde ik de vierjarige opleiding af en in 2000 haalde ik het diploma van de voortgezette opleiding “Klinisch Traject”.
Belangrijke vervolgscholing volgde ik bij Georges Wollants aan het FMS in Turnhout en bij Georges Wollants en Rianne Malfait aan het IVC in Kortrijk “Het lichaam als leidraad”.
Naast deze Gestaltopleidingen volgde ik op ander gebied kortere workshops en een aantal bijscholingen zoals, systemisch werken in de individuele praktijk, stembevrijding, yogadocentenopleiding, Teken je gesprek.

Georges Wollants, overleden op 7 januari 2018, is mijn grote voorbeeld wat betreft het fijne aansluiten bij de ander en het zeer respectvol ruimte geven aan wat er is. De laatste zin in zijn boek “Gestalt Therapy, therapy of the situation” was: “As a gestalt therapist, I leave the client to himself without leaving him in the lurch”. Vertaald is dat: “Als gestalttherapeut laat ik de cliënt bij zichzelf zonder hem in de steek te laten”.
In de periode van 2009 tot 2013 assisteerde ik Georges bij drie bijscholingen op Engelse Gestaltopleidingen.

Een andere grote inspiratiebron is de groep jongeren die ik tegen kom op en buiten de scholen die ik bezoek. Hun eigen-wijsheid , humor en mogelijkheid om “iets van het leven te maken” maken me blij en nieuwsgierig om met hen te werken.
Om te laten zien op welke manier gestalt een bijdrage kan leveren aan goed contact met leerlingen en cliënten in onderwijs en zorg heb ik samen met een groepje collega’s in 2015 een boekje gemaakt. “Een verrassende kijk …, Gestalt in onderwijs en zorg”.

Naast de samenwerking binnen Gestalt Groep Gelderland ben ik lid van: NVAGT en EAGT en aangesloten bij RBCZ en TCZ
NVAGT: Nederlands-Vlaamse Associatie voor gestalttherapie en gestalttheorie.
EAGT: European Association for Gestalt Therapy
RBCZ: Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg nr: 901089R
Kamer van Koophandel Arnhem, nr: 000039190595
TCZ: Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg

Als gestalttherapeut val ik onder de klachtenregeling van de NVAGT en ben ik aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Kijk voor meer informatie op de website van de NVAGT. www.nvagt-gestalt.org.
Op deze site vindt u ook informatie over vergoedingen van verschillende ziektekostenverzekeringen.