Gestalttherapie

Wat is gestalttherapie?

Volgens de Gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt de Gestalttherapie de psychotherapie van het contact genoemd. Uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving, die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat. Volgens de Gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zij om dat te herstellen. Deze opvatting is anders dan die van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Wanneer u kiest voor de Gestaltbenadering, zult u merken dat de therapeut niet alleen bij uw problemen zelf stilstaat, maar juist meer nadruk legt op de manier waarop u ze ervaart, welke betekenis ze hebben in uw leven en hoe u ermee omgaat. De aandacht is vooral gericht op wat uw zintuigen waarnemen en wat u lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan uw gedachten. Door u te concentreren op het lichamelijke en zintuigelijke, leert u opnieuw contact te maken met uw eigen beleving en op een creatieve manier met uw problemen om te gaan.

Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is, maar ook humoristisch en bevrijdend.

Hoe werkt een gestalttherapeut?

De Gestalttherapeut helpt u bij het doorleven en verwoorden van uw persoonlijke ervaringen om dichter bij uw beleving te komen. Hij kijkt hoe u contact maakt en wat u daarbij ervaart. Door het proces te ondersteunen en zorgvuldig te volgen, benadert hij iedere cliënt als anders, uniek en individueel.
De Gestalttherapeut gaat zorgvuldig te werk, benadert u met respect en zal u nergens toe dwingen. Hij creëert een veilige omgeving waarin u kunt experimenteren met nieuw gedrag.

Wat kunt u verwachten na de therapie?

Gestalttherapie geeft u de mogelijkheid om uw gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een terrein van uw leven beter gaat, kunt u daaruit de levenslust putten om op andere terreinen aan verbetering te werken. U kunt uw eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij u passen.

Gestalttherapie kan helpen bij:

  • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
  • contactproblemen
  • depressie, lusteloosheid, angsten of spanningen
  • opvoedingsproblemen
  • relatieproblemen
  • rouwverwerking
  • zingevingsvragen
  • stress en burn-out

Hoe lang duurt een therapie?

De duur van de therapie verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van uw problemen, wensen en mogelijkheden. De therapeut zal in het begin de vermoedelijke duur van de therapie met u bespreken. Later kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan of dat de therapie korter duurt dan verwacht.

Welke afspraken maakt u?

Het is gebruikelijk dat de therapie begint met een kennismakingsgesprek. Dan volgt de intakefase waarin u bespreekt wat u met de therapie wilt bereiken en welke manier van werken daarvoor de beste is. Daarnaast maakt u afspraken over de duur, frequentie en kosten.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapie in een aanvullend pakket gedeeltelijk of tot een bepaald maximum op jaarbasis, onder de noemer ‘Complementaire zorg’.

Meer informatie over Gestalttherapie

De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten. Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt doorlopende bij- en nascholing plaats onder auspiciën van de NVAGT. De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT).