Gestalt Groep Gelderland Hulpverlening en Preventie

Gestalt Groep Gelderland is een samenwerkingsverband van gestalttherapeuten, -coaches en -trainers in de provincie Gelderland.  We zijn aangesloten bij een beroepsorganisatie voor gestalttherapeuten die o.a. waakt over de deskundigheid en de kwaliteit van de leden.

Wij zijn als gestalttherapeuten gaan samenwerken om elkaar te ondersteunen, onze kennis en ervaring te delen en daardoor beter aan te sluiten bij de hulpvragen van cliënten.
Als het nodig is kunnen wij ook voor elkaar waarnemen.
Wij hebben in principe geen wachtlijsten of lange intakeprocedures, bij ons kunt u snel met uw hulpvraag aan de slag.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de therapie in een aanvullend pakket gedeeltelijk of tot een bepaald maximum op jaarbasis, onder de noemer ‘Complementaire zorg’. U hoeft uw verplichte eigen risico hiervoor niet aan te spreken. U heeft geen verwijzing van de huisarts nodig.