De Ontdekking
Hoge Dries 32
7335 AR Apeldoorn
06-50920022
info@de-ont-dekking.nl
www.de-ont-dekking.nl

“Voor mensen die het wel zelf, maar even niet alleen willen doen”

Mijn naam is Martine Bleeker. Ik ben psycholoog, gestalttherapeut en familie-opsteller.
Ik ben geboren in 1967 te Zaandam. Ik ben moeder van 3 kinderen en samen met mijn partner en zijn kinderen vormen we een nieuw-samengesteld gezin.

De naam van mijn praktijk is De Ontdekking. Ik zie het als mijn uitdaging om te ont-dekken wat te waardevol is om bedekt te blijven.
Ik richt me in mijn praktijk op individuele en relatietherapie.
Daarnaast zet ik mijn kennis en ervaring van de gestaltbenadering in in de verpleeghuiszorg. Ik ondersteun hier teams van professionals die zorgen voor mensen met dementie. De uitdaging bij dementerenden is om het contact volledig aan te gaan in het hier-en-nu. Dat is één van de basisprincipes van onze gestaltbenadering.
Ook individuen met de diagnose dementie en hun naasten kunnen in mijn praktijk terecht voor persoonlijke begeleiding.
Als familie-opsteller ben ik gespecialiseerd in vragen over ziekte (waar onder dementie) en nieuw samengestelde gezinnen.
Verder schakelen organisaties mij in voor het begeleiden van teamprocessen, coaching, supervisie en intervisie.
Meer informatie vindt u op mijn website www.de-ont-dekking.nl.